Co je paradentóza?

Parodontitida (paradentóza, paradontóza, parodontóza) je zánětlivé onemocnění podpůrných tkání zubu, které drží zub v kostním lůžku. Mezi podpůrné tkáně patří dáseň, závěsné vazy, zubní cement a kostní výběžek. Toto onemocnění může skončit až ztrátou zubů. Příčinou je působení mikroorganismů, jejichž množení podporuje zubní plak a zubní kámen. Organismus reaguje na tuto infekci vytvářením látek způsobujících destrukci vaziva přiléhajícího k zubu a rozkladem kostěného lůžka zubu.

PŘÍZNAKY PARADENTÓZY

Parodontitidě předchází zánět dásní (gingivitida), jejímž příznakem je krvácení dásní. Později dochází k destrukci závěsu zubu (parodontu) a tvoří se parodontální choboty (kapsy). S tímto procesem související zápach z úst je způsoben bakteriemi, které jsou přítomny v parodontálním chobotu.

Dásně mohou bolet, otékat. Dochází k uvolňování zubů, jejich putování (měnění pozice), které může vyústit až v jejich ztrátu. Mnoho lidí však bohužel žádné příznaky, a to hlavně v počátečním stadiu, nezaznamená. Zubní lékař onemocnění odhalí pečlivým vyšetřením speciální sondou nebo provede rentgenový snímek, na kterém je patrný úbytek kosti zubního lůžka.

Paradentóza a prevence

Jedním z hlavních preventivních opatření je dostatečná ústní hygiena. Při jejím nedodržování zasahuje plak až do dásňového žlábku a ze slin mineralizuje v zubní kámen. Profesionální instruktáž ústní hygieny a odstranění zubního kamene dnes poskytují dentální hygienistka/ hygienista.